כ תניא באידיש - ביאור מהות ומדריגת ה'בינוני' - חלק ב | חסידות TV

פלפול התלמידים

שלח שאלה או תגובה