כ צור קשר | חסידות TV

יצירת קשר

כולל
בית כנסת חב"ד בית רבינו - 770, רח' הרבי מליובאוויטש 36, רמת שלמה, ירושלים
הרב שמואל אופן סלולרי: 054-7704592 דואר אלקטרוני: colel@chasidut.tv

מנהל האתר
הרב מנחם אופן
סלולרי: 054-7612468 דואר אלקטרוני: ‫orlachayal@gmail.com

טופס יצירת קשר