כ תניא באידיש - הכנה לג' תמוז | חסידות TV

פלפול התלמידים

שלח שאלה או תגובה