כ תניא באידיש - ביאור מהות ומדריגת ה'בינוני' - חלק א | חסידות TV

פלפול התלמידים

שלח שאלה או תגובה