כ ד"ה באתי לגני ה'תש"י | חסידות TV

ד"ה באתי לגני ה'תש"י

שיעורים במאמרו המפורסם של הרבי הקודם ד"ה 'באתי לגני אחותי כלה', המאמר שאותו הורה הרבי הקודם ללמוד ברבים ביום הסתלקותו, שבת פרשת בא, יו"ד שבט התש"י.