כ ספר של בינונים | חסידות TV

ספר של בינונים

שיעורי הרב יוסף יצחק אופן על ספר התניא
Portfolio

דף השער

יד חשון התשעג

Portfolio

הסכמות

יד חשון התשעג

Portfolio

הקדמה | 1

יד חשון התשעג

Portfolio

הקדמה | 2

יד חשון התשעג

Portfolio

פרק מ"א | 1

יד חשון התשעג

Portfolio

פרק א | 1

יד חשון התשעג

Portfolio

פרק מ"א | 2

יד חשון התשעג

Portfolio

פרק מ"א | 3

יד חשון התשעג

Portfolio

פרק מ"א | 4

יד חשון התשעג

Portfolio

פרק מ"ב (מהתחלה)

יד חשון התשעג

Portfolio

פרק מ"ג | 2

יד חשון התשעג

Portfolio

פרק מ"ד | 1

יד חשון התשעג

Portfolio

פרק מ"ד | 2

יד חשון התשעג

Portfolio

פרק מ"ו | 1

יד חשון התשעג

Portfolio

פרק מ"ו | 2

יד חשון התשעג

Portfolio

פרק מח

יד חשון התשעג