כ תגית: צמצום | חסידות TV

תגית: צמצום

Portfolio

מצוות שמיטה - חלק ב

יג תשרי התשעה

Portfolio

מצוות שמיטה - חלק א

יג תשרי התשעה

Portfolio

פרק מח

יד חשון התשעג

Portfolio

פרק מט | 2

יד חשון התשעג

Portfolio

פרק מט | 1

יד חשון התשעג