כ לקו''ת דרושים ליום הכיפורים ד"ה לבאר ענין יו"כ | חסידות TV

פלפול התלמידים (1)

  • Photo

    דוד אומר:יב תשרי התשעז

    להבין ענין יום כיפור

    הרב דיבר על שבת שהיא נעלית יותר היות והיא עליית המחשבה וראש השנה זה רצון ותענוג של הדיבור יש לי שני שאלות אם אפשר א. מה הכוונה רצון ותענוג של דיבור ב. אם שבת נעלית יותר מדוע ההתחייחסות אליה לא כ"כ באימה ויראה כמו בראש השנה

    שלח תגובה

שלח שאלה או תגובה