כ חומש דברים | חסידות TV

חומש דברים

Portfolio

דברים

ד כסליו התשעד

Portfolio

ואתחנן

ד כסליו התשעד

Portfolio

עקב

ד כסליו התשעד

Portfolio

ראה, דרושים לאלול

ד כסליו התשעד

Portfolio

תצא

ד כסליו התשעד

Portfolio

תבא

ד כסליו התשעד

Portfolio

ניצבים

ד כסליו התשעד

Portfolio

דרושים לר"ה ועשי"ת

ד כסליו התשעד

Portfolio

דרושים ליום כיפור

ד כסליו התשעד