כ לקו''ת דרושים לראש השנה ד"ה תקעו בחודש שופר | חסידות TV

פלפול התלמידים (2)

 • Photo

  לוי אומר:יב אלול התשעז

  האם ייתכן שלא תומשך חיות לעולם?

  הרי הובטחנו בביאת המשיח וכו’ וכו’. וכי אילו היהודים לא יקבלו עליהם את המלכות לא תהיה חיות בעולם, א"כ הגאולה - מטרת קיום העולם - לא תתרחש אף פעם?

  שלח תגובה

 • Photo

  הרב כהן אומר:יג אלול התשעז

  ההבטחה על הגאולה זו הבטחה גם על קבלת המלכות

  השאלה מעניינת, אבל זה בדיוק העניין - שכל העולם נברא בשביל הגאולה האמיתית והשלימה, שאז יהיה גילוי מלכותו הבורא בכל העולם, "ויידע כל פעול כי אתה פעלתו. . ויאמר כל אשר נשמה באפו, ה’ אלוקי ישראל מלך, ומלכותו בכל משלה", וממילא מובן, שהחיות של העולם תלויה בכך שבני ישראל יקבלו את מלכות ה’ עליהם, ובכך ימהרו ויזרזו את הגאולה האמיתית והשלימה!
  במילים אחרות, ברור שהתכנית של הקב"ה תתבצע בסופו של דבר, ולכן גם ברור שבני ישראל יקבלו את מלכות הבורא, ומהסיבה הזו גם ברור, שללא המלכת הקב"ה למלך, אין כל סיבה להוות את העולמות אפילו רגע אחד, מכיוון שזו כל מטרתם.
  ואמנם ייתכן שחלק מבני ישראל לא ימלאו (זמנית) את תפקידם, אך לא ייתכן שכל בני ישראל לא ימלאו את תפקידם, שהרי אז באמת אין קיום לעולם, וכנאמר ’אם לא בריתי יומם ולילה, חוקות שמים וארץ לא שמתי’.
  בברכת כתיבה וחתימה טובה לשנה טובה ומתוקה.

  שלח תגובה

שלח שאלה או תגובה