כ לקו’’ת פרשת עקב, ד"ה ולהבין שרש טעם כו’ | חסידות TV

פלפול התלמידים

שלח שאלה או תגובה