כ פרשת שמות חלק וא"ו שיחה ב | חסידות TV

פרשת שמות חלק וא"ו שיחה ב

שיעורים על שיחה יסודית של הרבי, העוסקת בעניין עבודת 'דירה בתחתונים' כפי שהיא מתגלית במשכן, במקדש, ולעתיד לבוא, ובעבודת האדם.