כ לקו’’ת פרשת ראה, ד"ה ושמתי כדכד (הראשון) | חסידות TV

פלפול התלמידים

שלח שאלה או תגובה