כ ליקוטי תורה פרשת צו ד’’ה ששת ימים תאכל מצות (השני) | חסידות TV

פלפול התלמידים

שלח שאלה או תגובה