כ ליקוטי תורה פרשת צו ד’’ה להבין מ"ש בהגדה מצה זו | חסידות TV

פלפול התלמידים (1)

  • Photo

    מנחם כשדן אומר:כד כסליו התשעח


    למה מתכוון אדמו"ר הזקן כשכתב "ב’ מצות הם, מצה של לילה הראשון חובה ומצה של כל ימי הפסח, ועל בחי’ הב’ אמר שלא הספיק כו’ כי אבותינו לא היו צריכים באמת להיות להם מצה של שימור כל ימי הפסח, " מהו הענין של "מצה של שימור"?

    שלח תגובה

שלח שאלה או תגובה