כ תורה אור (בהוספות) פרשת ויחי ד"ה להבין שורש כל הדברים הנ"ל | חסידות TV

פלפול התלמידים

שלח שאלה או תגובה