כ תורה אור (בהוספות) פרשת ויחי ד"ה ואני נתתי לך שכם אחד על אחיך | חסידות TV

פלפול התלמידים

שלח שאלה או תגובה