כ לקו''ת פרשת שלח ד"ה בפרשת נסכים כתיב | חסידות TV

פלפול התלמידים

שלח שאלה או תגובה