כ תורה אור פרשת וארא ד''ה ''ויאמר ה' אל משה גו' קח את מטך גו''' | חסידות TV

פלפול התלמידים

שלח שאלה או תגובה