כ תורה אור פרשת מקץ ד"ה ויהי מקץ (השני) | חסידות TV

פלפול התלמידים

שלח שאלה או תגובה