כ תורה אור פרשת מקץ-חנוכה ד"ה נר חנוכה מצווה להניחה | חסידות TV

פלפול התלמידים

שלח שאלה או תגובה