כ ד’’ה אם יהיה נידחך תשכ’’ז - שיעור שלישי | חסידות TV

פלפול התלמידים

שלח שאלה או תגובה