כ המשך תער"ב - סיום ד"ה ועשית חג שבועות ותחילת ד"ה אנכי הוי' א-להיך תער"ג | חסידות TV

פלפול התלמידים

שלח שאלה או תגובה