כ לקו’’ת פרשת תצא ד’’ה כי תצא למלחמה (הראשון) | חסידות TV

פלפול התלמידים

שלח שאלה או תגובה