כ לקו’’ת פרשת חקת ד’’ה על כן יאמרו המושלים | חסידות TV

פלפול התלמידים

שלח שאלה או תגובה