כ לקו’’ת פרשת חקת ד’’ה וידבר הוי' גו' זאת חקת התורה | חסידות TV

פלפול התלמידים

שלח שאלה או תגובה