כ המשך תער''ב - סיום ד''ה שלח לך, ותחילת ד''ה כל מחלוקת שהיא לש''ש | חסידות TV

פלפול התלמידים

שלח שאלה או תגובה