כ שמיעת שיעור של הרב אופן או משפיע חבד"י גדול אחד בירושליים | חסידות TV