כ "אפילו צדיק אחד היה חוזק בתשובה שלמה היה מגיע המשיח"-מה זה אומר לימינו? | חסידות TV