כ "מלמטה למעלה " במאמר "ומרדכי יצא" בתו"א | חסידות TV