כ ואתה תצווה - על מי משה רבינו פועל שהאמונה תהיה בפנימיות ? | חסידות TV