כ ד"ה ונחה עליו רוח הוי' - אחש"פ התשמ"ב (אידיש) | חסידות TV

פלפול התלמידים (1)

 • Photo

  חיים משה אומר:ג אדר התשעח

  בענין השגת החיובשלילה

  במאמר לך לך תרס’’ו מבואר עניין לית מחשבה תפיסא בך כלל שזה קאי על עצמות אוא’’ס שלא שייך שם השגה כלל
  ומבאר שיש שני מיני השגה א. השגת החיוב שיכול לומר על דבר איך ומה הוא
  ב. השגת השלילה שאין לו הבנה בעניין הזה אבל הוא יודע מה הוא לא
  ואומר שהשגת החיוב שייך באוא’’ס הממכ’’ע והשגת השלילה שייכת באוא’’ס הסוכ’’ע ולמעלה ממנו אין השגה
  והנה בקונטרס התפילה כתוב ’’אה’ אחי ורעי הנה ידעתם כל מיני התבוננות הן בענין ממכ’’ע שכל משכיל יכול להבין הדבר לאשורו בחבד דנה’’ב והן בעניין סוכ’’ע ושלמעלה מסוכ’’ע שגם ענינים אלו יכולים לבא בהשגה והנחה טובה בחב’’ד דנה’’א’’ זה הציטוט פחות או יותר אבל זה לא מובן איך אומר שם שיתכן השגה בלמעלה מסוכ’’ע?
  [אולי יתכן ואפשר לבאר זאת עפ’’י מאמר ויושת המלך לאסתר בתו’’א בעינין וכולא קמי כלא חשיב]
  אשמח לתשובה בעז’’ה

  שלח תגובה

שלח שאלה או תגובה