כ תורה אור פרשת יתרו ד''ה ''וכל העם רואים'' חלק ב' | חסידות TV

פלפול התלמידים

שלח שאלה או תגובה