כ תורה אור פרשת משפטים ד''ה ''לא תהיה משכלה'' | חסידות TV

פלפול התלמידים

שלח שאלה או תגובה