כ שער היחוד והאמונה - סיום ההקדמה, ותחילת פרק א | חסידות TV

פלפול התלמידים (2)

 • Photo

  מאיר רודריגז אומר:כא אדר ב התשעד


  ב"ה
  אודות מה שכתוב בשער הייחוד והאמונה כי הכול תלוי באותיות של "לעולם דברך ה’..." ועד אותיות אבן שהן... אך בספר התניא ראינו גישה אחרת היינו עולמות תוך עולמות, שבתוך העשייה-יצירה ובתוך היצירה-בריאה ובתוך הבריאה-אצילות וכו’ ... האם בתניא מדבר על אורות ובדבר הריב"ש בכלים, או ... ??? מה בדיוק השינוי שבעניין?
  אמור להיות... זה לא ביאור אלא רק מה שאמור להיות, כי מה שבספר התניא הנו בא לבאר המעט מזעיר שהוזכר בשער הייחוד ובאמונה... אך עדיין צריך הסבר מקצועי יותר חסידי יותר.

  שלח תגובה

 • Photo

  אברהם אורי אומר:כה אייר התשעד

  תיווך בדרך אפשר

  אם הבנתי נכון את השאלה, התשובה היא כך כל העולמות שעליהם מדבר התניא כולם הם ע"י דיבור של שם הוי’,כל ענין של העולמות בתוך העולמות זה בתוך המסגרת של הבריאה שכולה מתקיימת ע"י דברו של ה’.

  אם השאלה היתה אחרת נא להבהיר.

  שלח תגובה

שלח שאלה או תגובה