כ תורה אור פרשת שמות (בהוספות) ד"ה להבין עניין שמחת חתן וכלה | חסידות TV

פלפול התלמידים

שלח שאלה או תגובה