כ ד"ה וספרתם לכם התשל"ו | חסידות TV

ד"ה וספרתם לכם התשל"ו