כ ד"ה כי תשא התשי"ג | חסידות TV

ד"ה כי תשא התשי"ג