כ ד"ה זאת חוקת התורה התשכ"ט | חסידות TV

ד"ה זאת חוקת התורה התשכ"ט