כ המשך עת"ר - ד"ה תקעו בחדש שופר - חלק ב | חסידות TV

פלפול התלמידים

שלח שאלה או תגובה