כ התוועדות חג הגאולה י’’ב-י’’ג תמוז תשע’’ג - בישיבת תורת אמת | חסידות TV

פלפול התלמידים

שלח שאלה או תגובה