כ לקו’’ת פרשת פנחס ד’’ה צו את בנ"י (והקיצור שלאחריו) | חסידות TV

פלפול התלמידים

שלח שאלה או תגובה