כ תורה אור (בהוספות) פרשת כי תשא ד''ה כי תשא את ראש בני ישראל | חסידות TV

פלפול התלמידים

שלח שאלה או תגובה