כ שיחה לתלמידות 'בית חנה' לפני נסיעה לביקור בציוני רבותינו נשיאינו | חסידות TV

פלפול התלמידים

שלח שאלה או תגובה