כ לימוד תורת ריבותינו נשיאינו, בצורה תמציתית | חסידות TV