כ ראייה שתמונה שלמה על עצמו מהווה שלימות | חסידות TV