כ במה שונה מדת התפארת מהתכללות חסד וגבורה | חסידות TV