כ הקשר של פרק מז בתהלים לבחירה בעצם הנשמה | חסידות TV