כ האם המעשה בפועל הוא בבחירתו המיידית של האדם? | חסידות TV