כ מצרים וגבולים גשמיים ורוחניים - בעבודת ספירת העומר. | חסידות TV